cesky  nemecky 
 Vyhledávání     

RegioAgricentrum
Národních mučedníků 141
33901  Klatovy

telefon: 602 133 880

provozní doba:
Po 8 - 12, Út 12 - 16, St 8 - 12

info@uhlava.cz
 cz-de
 de-cz 

Informace o projektu


Záměrem projektu RegioAgricentrum je vybudování česko-bavorského poradenského a informačního centra, jehož hlavní činností je poskytování informací a poradenská činnost pro venkov a zemědělství v příhraniční oblasti. Ve spolupráci s bavorským partnerem, kterým je  Landwirtschaftsschule Cham, budou hledány možnosti zlepšování hospodaření zemědělských podniku lepší informovaností a vzájemnou výměnou zkušeností v oblastech marketingu a inovací, diverzifikace činnosti zemědělců, ochrany krajiny a životního prostředí, využívání nových technologií apod. Poradenství se bude dále zabývat možnostmi získání finančních prostředků z EU i z národních zdrojů a přípravou zemědělců na reformu Společné zemědělské politiky EU.

   K zajištění informační a poradenské činnosti mají přispět také tyto webové stránky. Na stránkách budou aktualizovány informace o cenách zemědělské produkce, bilanci komodit, jejich nákup a prodej, dále např. agrometeorologické informace, informace o možnostech získání finančních prostředků (včetně aktuálních výzev k předkládání projektu) a další, pro zemědělce zajímavé informace.
 
Vedle poskytování a zprostředkování informací bude v rámci projektu věnována pozornost také možnostem diverzifikace zemědělských činností jako je například venkovská turistika nebo aktivity blízké zemědělství. Vychází to ze skutečnosti, že v méně příznivých podmínkách Šumavy zemědělská činnost ne vždy zajišťuje potřebnou výši příjmu.
 Součástí aktivit projektu budou rovněž semináře určené pro zemědělce a věnované aktuálním otázkám.
   Kontaktní místo poradenského a informačního střediska se nachází v objektu Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech (Národních mučedníků 141), která poskytuje potřebné odborné zázemí pro informační a vzdělávací aktivity.
 
 Provozovatelem RegioAgricentra je obecně prospěšná společnost Úhlava o.p.s., která je v regionu známa především svými aktivitami v rozvoji lidských zdrojů. Projekt není koncipován jako samostatná aktivita, ale navazuje na řadu dalších projektů zaměřených na řešení problematiky rozvoje venkova a zemědělství. Terénní poradenství pro zemědělce v souvislosti s poskytováním finančních prostředků z EU je v rámci Šumavy a Českého lesa řešeno například v projektu Síť enviromentálních a poradenských center v regionu Šumava.
 

Bližší informace o těchto a dalších aktivitách naleznete na www.uhlava.cz

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.
 
JEMNÉ PEČIVO - Výroba jemného pečiva (nejen) z regionálních potravin Autor: Eva Sedláčková Vydala: Úhlava, o.p.s. 2015 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Jemne pecivo.pdf
(3.22Mb)
TEPLÁ KUCHYNĚ - Příprava pokrmů teplé kuchyně (nejen) z regionálních potravin Autor: Marcela Rubášová Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Tepla kuchyne.pd.pdf
(3.23Mb)
RESTAURAČNÍ MOUČNÍKY - Výroba restauračních moučníků (nejen) z regionálních potravin Autor: Eva Sedláčková Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Restauracni mouc.pdf
(2.65Mb)
STUDENÁ KUCHYNĚ - Příprava pokrmů studené kuchyně (nejen) z regionálních potravin Autor: Marcela Rubášová Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Studena kuchyne..pdf
(1.85Mb)
Přihláška k ručnímu vyplnění
prihlaska_rp_plz.pdf
(92kb)
Přihláška 2015 k elektronickému vyplnění
prihlaska_rp_plz.doc
(64kb)
Regionální podmínky 2015
PLK Regionální p.pdf
(421kb)
Metodika pro udělování značky
Metodika pro udě.pdf
(3.86Mb)
Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA ČR - Svobodný stát Bavorsko.