cesky  nemecky 
 Vyhledávání     

RegioAgricentrum
Národních mučedníků 141
33901  Klatovy

telefon: 602 133 880

provozní doba:
Po 8 - 12, Út 12 - 16, St 8 - 12

info@uhlava.cz
 cz-de
 de-cz 

 
27.12.2007
Unie omezí použití pesticidů
Razantní omezení použití pesticidů řeší nová směrnice Evropské komise, kterou 17.prosince 2008 projednala Rada ministrů zemědělství a rybolovu v Bruselu. Záměrem je nejen snížení používání přípravků na ochranu rostlin a stanovení optimálního způsobu jejich aplikace, ale také zavedení efektivních a jednotných kontrol v jednotlivých členských státech a jejich vzájemné uznávání.
12.2.2007
Vzcházivost
Vzcházivost nebo-li energie vzcházení je klíčivost osiva za předepsanou dobu ve tmě.
12.2.2007
Klíčivost
Klíčivost osiva vyjadřuje kolik procent čistých semen určitého osiva vytvoří v předepsaných laboratorních podmínkách normální klíčky schopné dalšího vývinu.
12.2.2007
Vlastnosti osiva a sadby
Při posuzování hodnoty osiva asadby se zjišťují jejich vlastnosti.
12.2.2007
Osivo
Pojmem osivo nebo sadba v širším slova smyslu se označují generativní nebo vegetativní části rostlin, které slouží k jejich rozmnožování.
12.2.2007
Úkon
Úkon je ucelená část pracovní operace, v níž se používá týž pracovní prostředeka týž pracovní předmět.
12.2.2007
Pracovní operace
Pracovní operace je dílčí, ale souvislá a ucelená část pracovního procesu, kterou vykonává jeden nebo více pracovníků zpravidla na témž pracovišti.
12.2.2007
Pracovní proces
Pracovní proces v rostlinné výrobě je soubor prací, které je třeba provést v určitém sledu, termínu a kvalitě tak, aby bylo dosaženo plánovaných výsledků v produkci rostlinných produktů.
30.1.2007
Pórovitost půdy
Pórovitost je specifickou vlastností půdy, která podmiňuje její třífázový charakter




JEMNÉ PEČIVO - Výroba jemného pečiva (nejen) z regionálních potravin Autor: Eva Sedláčková Vydala: Úhlava, o.p.s. 2015 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Jemne pecivo.pdf
(3.22Mb)
TEPLÁ KUCHYNĚ - Příprava pokrmů teplé kuchyně (nejen) z regionálních potravin Autor: Marcela Rubášová Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Tepla kuchyne.pd.pdf
(3.23Mb)
RESTAURAČNÍ MOUČNÍKY - Výroba restauračních moučníků (nejen) z regionálních potravin Autor: Eva Sedláčková Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Restauracni mouc.pdf
(2.65Mb)
STUDENÁ KUCHYNĚ - Příprava pokrmů studené kuchyně (nejen) z regionálních potravin Autor: Marcela Rubášová Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Studena kuchyne..pdf
(1.85Mb)
Přihláška k ručnímu vyplnění
prihlaska_rp_plz.pdf
(92kb)
Přihláška 2015 k elektronickému vyplnění
prihlaska_rp_plz.doc
(64kb)
Regionální podmínky 2015
PLK Regionální p.pdf
(421kb)
Metodika pro udělování značky
Metodika pro udě.pdf
(3.86Mb)
Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA ČR - Svobodný stát Bavorsko.