cesky  nemecky 
 Vyhledávání     

RegioAgricentrum
Národních mučedníků 141
33901  Klatovy

telefon: 602 133 880

provozní doba:
Po 8 - 12, Út 12 - 16, St 8 - 12

info@uhlava.cz
 cz-de
 de-cz 

Praktické odkazy

 
Rybářské sdružení České republiky (CZ)

Základním posláním sdružení bylo a stále je udržení a posílení pozice našeho vysoce odborného a prosperujícího produkčního rybářství, adaptace na způsoby rybářského obhospodařování vod v souladu s jeho udržitelným rozvojem spolu s podmínkami životního prostředí, orientace na produkci nutričně i zdravotně hodnotných ryb a rybích výrobků a drůbeže.
Asociace výrobců lahůdek (CZ)

Asociace výrobců lahůdek je profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru výroby lahůdek a v dalších blízkých oborech jako je zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb. Zastupuje své členy ve vztahu k dodavatelům, sdělovacím prostředkům, orgánům státní správy a k dozorovým orgánům i k dalším profesním svazům.
Českomoravský svaz mlékárenský (CZ)

Hlavní poslání založené stavovské organizace je hájit zájmy nově vzniklé struktury mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi. ČMSM má celkem 62 členů a sdružuje – měřeno objemem nakupovaného mléka – více než 90% mlékárenského sektoru. Členy svazu jsou i další subjekty, jejichž činnost s mlékárenským průmyslem jakkoliv souvisí.
Český svaz pivovarů a sladoven (CZ)

Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány, s příslušnými orgány státní správy, hospodářskou, obchodní a agrární komorou, sdruženími svazu zaměstnavatelů, průmyslovými, vědeckými, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů.
Český svaz zpracovatelů masa (CZ) (EN)

Český svaz zpracovatelů masa je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků.
Společenstvo cukrářů České republiky (CZ)

Společenstvo je nepolitickým zájmovým sdružením zaměřené zejména na dosažení cílů v individuální podnikatelské činnosti svých členů, aktivně se podílí na vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj podnikatelské činnosti v oborech, v nichž Společenstvo vyvíjí svoji činnost.
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR (CZ)

Hlavním účelem Svazu je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů v pekařském, cukrářském a jiných souvisejících oborech vůči vnějšímu prostředí, vůči orgánům státní a místní správy, odborovým orgánům-zaměstnanecké reprezentaci, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům.
Svaz průmyslových mlýnů (CZ)

Sdružuje především mlýnské jednotky a těstárny s průmyslovým charakterem výroby a to bez ohledu na velikost kapacit. Svaz je zájmovým sdružením a představitelem své členské základny. Obhajuje zájmy svých členů ve styku s orgány státní správy, ostatními orgány a legislativou. Poskytuje, případně zprostředkovává, odborné služby, vydává odborný tisk a propaguje obor na veřejnosti.
Českomoravské sdružení organizací ZZN (CZ)

Českomoravské sdružení vzniklo v roce 1991 formou zájmového svazu a v roce 1993 bylo transformováno do stávající podoby sdružení.


  1/5    [další]    [poslední]       přejít na:  


JEMNÉ PEČIVO - Výroba jemného pečiva (nejen) z regionálních potravin Autor: Eva Sedláčková Vydala: Úhlava, o.p.s. 2015 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Jemne pecivo.pdf
(3.22Mb)
TEPLÁ KUCHYNĚ - Příprava pokrmů teplé kuchyně (nejen) z regionálních potravin Autor: Marcela Rubášová Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Tepla kuchyne.pd.pdf
(3.23Mb)
RESTAURAČNÍ MOUČNÍKY - Výroba restauračních moučníků (nejen) z regionálních potravin Autor: Eva Sedláčková Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Restauracni mouc.pdf
(2.65Mb)
STUDENÁ KUCHYNĚ - Příprava pokrmů studené kuchyně (nejen) z regionálních potravin Autor: Marcela Rubášová Vydala: Úhlava, o.p.s. 2014 jako studijní text ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Informace k možnosti absolvování programu: Ing. Pavel Vondráček, vondracek@uhlava.cz
Studena kuchyne..pdf
(1.85Mb)
Přihláška k ručnímu vyplnění
prihlaska_rp_plz.pdf
(92kb)
Přihláška 2015 k elektronickému vyplnění
prihlaska_rp_plz.doc
(64kb)
Regionální podmínky 2015
PLK Regionální p.pdf
(421kb)
Metodika pro udělování značky
Metodika pro udě.pdf
(3.86Mb)
Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA ČR - Svobodný stát Bavorsko.